President

D. José M. Torres Moliner

Vicepresident 1r

D. Francisco Palau Palau

Vicepresident 2on

D. Vicente Tardío Barutel

Vicepresident 3r

D. Javier Llorente Busquets

Tresorer

D. Daniel Martínez Mustienes

Comitè de Competició

Capità de Camp

D. Ricardo Piñeiro Lemoine

Delegada Femenina

Dª. Mónica Riera Riviere

Presidenta del Comitè de Competició

Dª. María Cailà Caragol

Secretari

D. Jorge Oleart Godia

Vocals

D. Sebastián Grau Avila

D. Jaume Feixas Guillamet

D. Jorge Knuth Marten

D. Jordi Kucharski Teotino

D. Ian Trillo Fox

Dª. Samanta Berenguer Mato

D. Eduardo Torres Lozano

D. Bosco de Checa Mato

D. Marc Bella García

Delegats

Delegat Professionals

D. José M. Torres Moliner

Delegat Seniors

D. José A. Mustienes Salvat

Delegada Ús del Camp

Dª. Silvia Serra del Molino

Patrocinadors:

Col·laboradors: