Nous Membres

Quotes d’Entrada

· Soci nou — 9.000 €
· Cònjuge, fills a partir de 22 anys i familiars de 2on a 4rt grau — 5.000 €
· Fills, de 15 fins a 21 anys — 2.000 € (Soci sense antiguitat).
· Fills, de 5 fins a 14 anys — 1.000 € (Soci sense antiguitat).
· Fills, menors de 5 anys — Exempt

Cada soci nou adquireix, a més, una acció per import de 360.-€.

PACK FAMILIAR

· Soci nou — 9.000 €
· Soci nou + cònjuge jugador/a — 9.000 € + 3.050 € = 12.050 €
· Soci nou + cònjuge NO jugador/a* — 9.000 € +1.525 € = 10.525 €
· De 15 fins a 21 anys — 2.000.-€
· Fins als 14 anys — Exempt

* Cas de passar a ser soci/a jugador/a, haurà d’abonar el diferencial fins l’import de quota d’entrada del 2n membre que hi hagi en el moment sol·licitat.

Cada soci nou adquireix, a més, una acció per import de 360.-€.

FILLS DE SOCIS (amb antiguitat al Club superior a 2 anys)

· De 15 fins a 21 anys — 1.000,-€
· Fins als 14 anys — Exempt

Cada soci nou adquireix, a més, una acció per import de 360.-€.

FILLS DE NO SOCI *

· Soci nou de 15 fins a 21 anys — 2.900,-€
· Soci nou de 5 fins a 14 anys — 1.500,-€

Cada soci nou adquireix, a més, una acció per import de 360.-€.

*  En cas que en un futur entri qualsevol altre membre del mateix nucli familiar, s’aplicaran les condicions de “Soci Nou” que hi hagués en el moment. Aquesta condició NO permet estar en baixa temporal, donat que no estracta de una unitat familiar amb adults.

Contacti amb nosaltres

     

    Patrocinadors:

    Col·laboradors:

    Soy un bloque de texto. Haz clic en el botón Editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.