Pla Director

La Junta Directiva, ha realitzat un Pla Director per a manteniment i millora del Camp de  Golf. S’ha contactat a través del Professional Àngel Gallardo (dissenyador de Camps de Golf, entre d’altres,  els dos recorreguts del P.G.A. Golf de Catalunya), amb David Williams, reconegut arquitecte de Camps de Golf Britànic, relacionat amb la Harry Colt Association, de la que  és arquitecte assessor. David Williams ha reformat entre d’altres Camps de Harry S. Colt el Real Golf de Pedreña, a Espanya.

Després d’una visita de tres dies al nostre Club, David Williams, realitza una proposta de reforma i manteniment que es resumeix en el següent estudi:

Patrocinadors:

Col·laboradors: